Osmanlı Araştırmaları Çalıştayı I -Karlofça'dan Mudanya'ya Osmanlı Dış Politikası ve Diplomasisi-

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü’nün düzenlediği ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği “Osmanlı Araştırmaları Çalıştayı I: Karlofça'dan Mudanya'ya Osmanlı Dış Politikası ve Diplomasisi” isimli bir çalıştay çalışmasının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Çalıştayla, belirli bir alanda uzmanlaşan araştırmacıları serbest bir tartışma ortamında bir araya getirerek özgün araştırma sonuçlarını sunma zemini sağlamak, akademik ve bağımsız araştırmacılara derli toplu veriler temin etmek ve Osmanlı araştırmalarına ilişkin bilgi birikiminin artmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Dönüşümlü olarak farklı üniversitelerle ortak çalıştaylar düzenlenerek, Tarih, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler gibi bölümler arasındaki işbirliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda her sene farklı bir temada gerçekleştirilecek çalıştay serisinin ilkinin konusu Osmanlı Dış Politikası ve Diplomasisi olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda “Osmanlı’dan Günümüze Türk Hariciyesinin ve Diplomasisinin Sorunları” başlığıyla bir panel de gerçekleştirilecektir. Çalıştay ve panel için herhangi bir katılım ücreti talep edilmeyecektir. Tüm davetli bilim insanlarının etkinliğimizi onurlandırmasını temenni ederiz.

Amaç: Çalıştay, Osmanlı Devleti araştırmaları kapsamında her yıl farklı bir temada çalıştaylar düzenleyerek farklı disiplinlerde de olsa belirli bir alanda araştırma yapan akademisyenleri bir araya getirmeyi, genç araştırmacılara özgün konulardaki çalışmalarının sonuçlarını bilimsel bir ortamda, serbest bir tartışma zemininde sunma imkânı sağlamayı, alanında önde gelen akademisyenlerin yer alacağı bir panelde o yılın tema konusuyla ilgili problemleri tartışmayı, çalıştayda sunulan ve geniş bir tartışma ortamı sonucunda ortaya çıkarılan özgün bildirilerin yer alacağı bir kitap hazırlanmasını sağlayarak literatürün ilerlemesine katkıda bulunmayı amaçlar.

Konu: Osmanlı Devleti ile ilgili araştırmalar, niceliksel olarak her geçen yıl artmakla birlikte, nitelikli ve mukayeseli uluslararası düzeyde çalışmaların sayısında aynı oranda bir artış gözlenmemektedir. Belirli alanın temel problemlerine yönelik ortak akıl sayesinde farklı çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması için o konunun uzmanlarınca serbestçe tartışılma imkânının sağlanması gerekmektedir. Son yıllarda ülkemizde düzenlenen bilimsel toplantıların sayısı hızla artmakla birlikte, çoğu multidisipliner nitelikteki organizasyonlarda yüksek katılım ücretlerinin talep edilmesi, nitelikli ve özgün çalışmalara öncelik verilmemesi katılımcıların motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Katılım ücretinin alınmadığı, belirli bir alanla sınırlandırılmış, sunulan çalışmalar üzerinde dinleyicilerin de katkı sağlayabildiği bir tartışma ortamının sağlandığı toplantılara ihtiyaç giderek artmaktadır.

Bu ihtiyaçları karşılamak çerçevesinde, Osmanlı araştırmaları kapsamındaki sınırları belirlenmiş ve tanımlanmış farklı konularda her yıl bir çalıştay düzenlenecektir. Böylece belli bir alanda yeni bilgi üretimine katkı sunulacaktır. Ayrıca çalıştayla bağlantılı olarak bir panel gerçekleştirilecektir. Çalıştay sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlanacak ve sunulan çalışmalar bir kitap hâlinde yayınlanacaktır. Yeterli destek temin edilebildiği müddetçe çalıştaya katılacak araştırmacılardan, katılım ücreti alınmayacaktır.

Hedef: Proje, belirli bir alanda çalışanları serbest bir tartışma ortamında bir araya getirerek özgün çalışmalarını sunma zemini sağlamayı, akademik ve bağımsız araştırmacılara derli toplu veriler sunmayı ve Osmanlı araştırmalarına ilişkin bilgi birikiminin artmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Çalıştay ve Panel Tarihi: Çalıştay ve panel, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Köyceğiz Yerleşkesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinde 21–22 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Çalıştay ve Panel Yürütücüsü: Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından yürütülür.

© copyright 2013 -