ULUSLARARASI 

ORTADOĞU'DA DİN VE MEDENİYET

SEMPOZYUMU

15-17 Ekim 2021

Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Ortadoğu; politik, kültürel ve ekonomik özellikleri ile tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olmuştur. İlk çağlardan itibaren Doğu ve Batı arasındaki ekonomik, dinî ve kültürel transferde köprü vazifesi olan bu bölge; aynı zamanda pek çok din ve medeniyete de yaşam alanı oluşturmuştur. Ortadoğu, tarih boyunca gerek süregelen çatışmalar ve anlaşmazlıklar gerekse bölgesel ve küresel anlamdaki güç mücadelesi sebebiyle uluslararası siyasetin devamlı olarak ilgi odağı olmuştur. Bu nedenle Ortadoğu gibi kendine has dinamiklere sahip olan bir bölgeyi kavramak için sadece tek bir disiplinle hareket etmek yeterli olmayacaktır. Bu nedenle Batı’da üretilen teorik birikimin yanı sıra bölgenin tarihsel, kültürel ve dini birikimin kapsayıcı bir şekilde ele alınması bölgeyi kavraya bilmek açısından daha isabetli olacaktır.

2020-2021 akademik yılı bahar döneminde, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi tarafından Uluslararası Ortadoğu’da Din ve Medeniyet Sempozyumu düzenlenecektir. Farklı ülkelerden seçkin araştırmacıların katkıları ile gerçekleştirilecek olan bu sempozyum, medeniyetlerin ve semavî dinlerin beşiği olan Ortadoğu’da “Din ve Medeniyet” konusuna odaklanmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda Ortadoğu; Dinler, İnançlar, Mezhepler, Tarikatlar gibi dinî temaların yanı sıra Siyaset ve İktidar, Hak ve Özgürlükler, Sanat, Mimarî, Dil ve Edebiyat, Tarih, Felsefe ve Ahlâk gibi kültürel temalar bakımından ele alınacaktır. Yanı sıra Uluslararası Ortadoğu’da Din ve Medeniyet Sempozyumu; Ortadoğu’daki tarihsel dinamikleri, Ortadoğu halklarının kimlik oluşum süreçlerini, din ve medeniyet merkezli çatışmaları, dil ve kültürlerini, felsefi birikimlerini yeni bir tarih ve kimlik okumasına tabi tutarak medeniyet tasavvurlarını irdelemeyi amaçlamaktadır.

Bu alanda yapılacak çalışmaların literatüre önemli katkılar sunacağı öngörülmektedir. İlgilileri sempozyuma katkı sağlamaya davet ediyoruz. 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

© copyright 2013 -