1. Ulusal Eğitimde Dijital Dönüşüm Sempozyumu

Sempozyum Programını indirmek için tıklayınız.


Değerli Katılımcılar,

Sizleri Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi olarak düzenlediğimiz ve 24-26 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 1. Ulusal Eğitimde Dijital Dönüşüm Sempozyumu’nda görmekten onur duyarız. Sempozyum kapsamında; çalıştaylar, etkinlikler, kitap oturumları, paneller ve sözlü bildiri sunumları ile Covid19 süreci ile birlikte hız kazanan “Eğitimde Dijital Dönüşüm” çabalarının bilimsel bağlamda ulusal paydaşlar tarafından ele alınması amaçlanmaktadır.

Sempozyumda sınırlı sayıda sözlü bildiriye yer verilecek olup kabul edilen özet bildiriler “Eğitimde Dijital Dönüşüm-2020 Bildiri Özetleri E-kitabı” ve tam metin bildiriler ise “Eğitimde Dijital Dönüşüm-2020 Tam Metin Bildirileri E-kitabı” olarak yayınlanacaktır. Sempozyum kapsamında gönderilen sözlü bildiriler hakem değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır.

Eğitimde Dijital Dönüşüm Sempozyumu’nda belirlenen ve belirlenecek olan tema ve alt temalar kapsamında çeşitli alan editörlerinin rehberliğinde özgün bilimsel ve ders kitaplarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda katılımcılar bildiri özeti ya da tam metni gönderimi sırasında çalışmalarının kitap bölümü olarak değerlendirilmesini talep edebilirler. Kitap bölümü olarak değerlendirilmesi talep edilen çalışmalar ilgili kitap editörleri tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Kitap ve kitap bölümleriyle ilgili detaylı bilgiye “Kitap Çalışmaları” sayfamızda yer alan iletişim bilgilerini kullanılarak ilgili editörlerle iletişime ulaşabilirsiniz.

Değerli bilim insanları, değerli öğretmenler ve sevgili öğrencilerimiz Eğitimde Dijital Dönüşüm ile ilgili kuramsal tartışmalar ve çeşitli uygulamaya dayalı etkinliklere katkıda bulunmanızdan onur duyarız.

 

Saygılarımızla.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

© copyright 2020 -